Hakkımızda

İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından hayata geçirilen İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı projesi; İstanbul Kalkınma Ajansının 2018 yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır. İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı; İstanbul’da bilgi ve ağ güvenliği konularında sektörel ilgi ve yetenekleri arttırarak, sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamak amacıyla, adalet temalı destek mekanizması olarak faaliyet gösterecektir.

İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarının amaçları ise aşağıda ifade edilmiştir.

  1. Siber güvenlik adli bilişim disiplini basta olmak üzere, bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere nitelikli ve deneyimli insan kaynağı yetiştirmek,
  2. İstanbul’da siber güvenlik ve adli bilişim temelli çalışmaların uluslararası rekabet gücünü arttırmak,
  3. İstanbul’da kamu, eğitim, sosyal alanlarında faaliyet gösteren bireylere siber güvenlik ve adli bilişim konusunda bilinçlendirme çalışmalarıyla farkındalık bilinci oluşturmak,
  4. İstanbul’a akreditasyonu sağlanmış adli bilişim laboratuvarı kazandırmak,
  5. Bilgi Güvenliği/Adli Bilişim/Siber Güvenlik eğitim programlarının gereksinimlerini belirlemek, uluslararası standartlar çerçevesinde, eğitim programlarının geliştirilmesi için çözümler üretmek,
  6. İstanbul’un adli bilişim/siber güvenlik alanında ihtiyaçlarını belirlemek, mevcut durumunu analiz etmek ve uluslararası rekabet çalışmalarını tespit etmek,

 

Misyon

İstanbul’da bilgi ve ağ güvenliği konularında sektörel ilgi ve yetenekleri artıracak, sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak, araştırma çalışmalarıyla sorunlara çözüm üretecek adalet temalı değer üretim mekanizması oluşturmak.


 

Vizyon

İstanbul’un  yenilik ve yaratıcılık odaklı gelişimine katkı sağlanması ve adli bilişim ile siber güvenlik disiplerinde uluslararası rekabet gücünün maksimum düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.


 

Proje Ekibi

Arif Can ASAL
Proje Koordinatörü
Ali BOYACI
Proje Danışmanı
Serhan YARKAN
Proje Danışmanı
Ebru KURTULUŞ
Eğitim Koordinatörü
Özgür ALACA
Laboratuvar Teknikeri
Selman Sami TAŞÇI
Grafik Tasarım ve Kurumsal Kimlik

Ortaklarımız