Faaliyetlerimiz

Webinarlar

Proje kapsamında oluşturulacak Istanbul Adli Bilişim Laboratuvarı web sitesi üzerinden 2 ayda bir kez webinar seminer düzenlenecektir. Toplam 7 kez düzenlenecek olan webinar seminerler için alanında uzman siber güvenlik uzmanları davet edilecek ve düzenlenen programlar web üzerinden yayınlanacaktır.

*webinarlara ait program takvimi yayınlanacaktır.


Seminerler

İstanbul Kalkınma Ajansı destekleriyle Üniversitemiz tarafından yürütülen İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı Projesi kapsamında kamu ve eğitim kurumlarında yer alan bireylerin siber güvenlik alanında bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla bilgilendirme semineri organize edilmektedir. Üniversitemiz kampüslerinin bulunduğu ilçelerde, İstanbul Valiliği tarafından belirlenen liselerde yapılacak seminerlerin programı aşağıdaki gibidir.

Semir Programı:

 • Tarih: 29 Nisan, 2019
  • [Saat: 10:00-12:00] Kabataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • [Saat: 13:30-15:30] Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 • Tarih: 30 Nisan, 2019
  • [Saat: 10:00-12:00] Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • [Saat: 13:30-15:30] İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 • Tarih: 02 Mayıs, 2019
  • [Saat: 10:00-12:00] Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • [Saat: 13:30-15:30] Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 • Tarih: 02 Mayıs, 2019
  • [Saat: 10:00-12:00] Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • [Saat: 13:30-15:30] Mehmet Salih Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Eğitim Programları

Webinar ve seminerler dışında projenin hedef kitlesine siber güvenlik alanında farkındalık eğitimleri düzenlenecektir. Toplam 7 hap eğitimden oluşacak, faaliyetler projenin 6. 8. 10. 12. ve 15. Ayında Istanbul Ticaret Üniversitesi yerleşkelerinde düzenlenecektir. Eğitim programları, Siber Güvenlik uzmanları ve Ticaret Üniversitesi uzmanları tarafından verilecektir.

Eğitim başlıkları:

 1. Güvende miyiz eğitimi
 2. Şifre seçimi ve şifre yönetimi
 3. Sanal Dolandırıcılık Eğitimi
 4. Dijital Hakların Korunması
 5. Network Güvenliği
 6. Veri Kurtarma
 7. Ailede İnternet Bilinci /Internet’ten Çocukların Korunması

Projenin temel amaçlarından biri sektördeki işletme ve kamu kuruluşlarının nitelikli insan kaynağına erişimini kolaylaştırmaktır. Proje kapsamında kurulacak İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarında sunulacak eğitim programı adli bilişim uzmanı yetiştirmeye yönelik olacaktır. Eğitim programının bir bölümü ise, siber güvenlik çalışmalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda projenin 12 ve 13. ayında eğitim programı faaliyeti dizayn edilmiştir.

*Eğitim programlarına ait takvim yayınlanacaktır.


Araştırma Faaliyetleri

Akademik bir kurum tarafından geliştirilen projenin önemli bir faaliyeti de sektördeki işletmelerin mevcut durumu ve adli bilişim/siber güvenlik alanında sunulan eğitim faaliyetleri üzerine araştırma çalışmalarıdır. Üniversitelerin temel görevlerinden biri olan araştırma çalışmaları, proje özelinde de oldukça öneme sahiptir. Bu çalışmalar projenin, 6 ayından itibaren başlayacak olup 9. Ayına kadar devam edecektir. Her iki araştırma çalışması içinde farklı yöntemler izlenecek olup, üniversitenin siber güvenlik ana bilim dalı, işletme ve istatistik bölümü hocalarından yararlanılacaktır. Araştırma faaliyetleri çerçevesinde ortaya koyulan sonuçlar, rapor haline getirilerek ilgili mercilere dağıtımı gerçekleştirilecektir.

*Çalıştay programlarına ait takvim yayınlanacaktır.


İş Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri

İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı adalet kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve direkt bireylere hizmet edecek şekilde faaliyet alanı belirlenmiştir. Bu çerçevede, laboratuvarın kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte iş geliştirme çalışmaları yürütülecektir. İlgili faaliyet bütünü; hizmet edilecek kitleye yönelik is ilişkisi kurma çalışmaları ve proje kapsamında sunulacak ücretsiz danışmanlık faaliyetlerini içermektedir.

Adalet kuruluşları/mahkemelere hizmet edilmesi amacıyla laboratuvar personelini bilirkişi olma süreçleri tamamlanacaktır. Böylelikle, Adalet Bakanlığının UYAP sistemi üzerinde yer alan bilirkişi listesine İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı’nın akademik kurum olarak yer alması için girişimlerde bulunulacak ve süreç tamamlanacaktır. Bu vesileyle, mahkemelerin ilgili araştırmalar taleplerinin İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarına yönlendirilmesi sağlanacaktır. İş dünyası ve bireylere ilgili hizmetlerin eriştirilmesi ve iş ilişkisi geliştirilmesi amacıyla proje ortaklarının ilgili iletişim kanalları kullanılacaktır.


İstanbul Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Zirvesi

İstanbul Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Zirvesi İstanbul da adli bilişim ve siber güvenlik çalışmaları üzerine tartışmaların gerçekleştirileceği, proje kapsamında sunulan eğitimlerin sertifika töreninin yapılacağı ve proje kapsamında sonuçlanan araştırma çalışmalarının ilan edileceği 1 günlük kapanış etkinliği düzenlenecektir.